Seksuaalisuus 2012 koulutuspäivä 9.3.2012

Seksuaalikasvatus tänään ja huomenna?

Koulutuspäivä Helsingin yliopiston päärakennuksessa perjantaina 9.3.2012

Tervetuloa jo perinteeksi muodostuneeseen Seksuaalisuuspäivään! Tällä kertaa teemaksi on muovautunut seksuaalikasvatus. Otsikko on varustettu kysymysmerkillä, sillä aihe herättää aika ajoin runsaasti keskustelua eri foorumeilla. Tasokas seksuaalikasvatus ei ole itsestäänselvyys. Tämän koulutuspäivän myötä haluamme osaltamme edistää korkeatasoista seksuaalikasvatusta, muistuttaa sen tärkeydestä ja rohkaista hakemaan tietoa aiheesta.
Päivä on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon, kasvatuksen, opetuksen ja nuorisotoiminnan parissa työskenteleville & alaa opiskeleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittaudu osoitteessa www.seksuaalisuus2012.fi

Järjestäjätahoina ovat

Sexpo-säätiö sekä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston vammaistyö, HeSeta, HIV-tukikeskus, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kirkon kasvatus ja perheasiat, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry, Nektaria ry, Poikien Talo, Pro Populo ry, Selkenevää! hanke, Seta ry, Sparks & Emotions, Trasek ry, Tyttöjen Talo