Pojat ovat yksilöitä, eivät vain poikia

Yhteistyöstä voimaa lasten ja nuorten auttamiseen

Poikien Talon työssä painottuu voimakkaasti sukupuolisensitiivinen työote, yhteisöllisyys sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Sukupuolisensitiivinen työ on syvälle menevää ja kokonaisvaltaista nuoren kasvun tukemista ja väljyyden luomista perinteisille kapeille sukupuolirooleille. Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö ei ole perinteistä tyttö- ja poikatyötä, vaan osa nuoren kasvua ja sen tukemista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nuoren kasvun tukemisessa otetaan entistä enemmän huomioon ne asiat, joihin sukupuoli vaikuttaa. Toisaalta taas sukupuolisensitiivisessä nuorisotyössä pyritään siihen, että nuorilla olisi mahdollisimman laajat mahdollisuudet tehdä juuri sitä, mistä he pitävät riippumatta sukupuolesta.

Riku 3/2011