Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa huomioitu Poikien Talo

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tekemän kansallisen uhritutkimuksen mukaan rikokset kasautuvat voimakkaasti. Kasaantumisriskiä lisäävät nuori ikä, miessukupuoli, syrjäytyneisyys ja päihteidenkäyttö.

Poikien Talo on huomioitu Sisäasiainministeriön Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Ohjelmassa mainitaan, että kehitetään nuorille miehille suunnattuja rikoksia ennaltaehkäiseviä palveluja esimerkiksi Kalliolan setlementin järjestämän Poikien Talo -mallin mukaisesti.