Poikien Talon sukupuolisensitiivinen työ lisää poikien hyvinvointia!

Viimeisen vuoden aikana Poikien Talolle on tehty kaksi erittäin ansioitunutta ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, jossa on tutkittu Poikien Talolla tehtävää työtä ja luotu mallia poikien kohtaamiseen.

 

Poikien Talolta opintovapaalla ollut Sami tutki opinnäytetyössään poikien kohtaamista ja loi tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksena työotetta poikien kohtaamiseen. "Pojat ja dialoginen kohtaaminen" on nyt julkaistu ja löytyy Theseus-tietokannasta (https://www.theseus.fi/handle/10024/77148). Käykää tutustumassa erittäin mielenkiintoiseen työhön ja yhdessä voimme ruveta rikkomaan kohtaamattomuuden kulttuuria. Koko Poikien Talon porukka toivottaa Samille rutkasti onnea valmistumisen johdosta! 

 

Emma Rantanen ja MInna Sevon selvittivät työssään "Sukupuolisensitiivinen työ Poikien Talolla – Poikien ja nuorten miesten kokemuksia Poikien Talosta" talolla käyvien poikien kokemuksia Poikien Talolla tehtävästä sukupuolisensitiivisestä työstä. Työtä ei ole vielä julkaistu, mutta Metropolian blogista löytyy erittäin kiinnostavaa luettavaa; 

http://blogit.metropolia.fi/uudistuva-sosiaalialan-osaaminen/2014/05/24/poikien-talon-sukupuolisensitiivinen-tyo-lisaa-poikien-hyvinvointia/