Tasa-arvo on yhteinen asia! Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtineen työryhmän loppuraportti

Paavo Arhinmäki nimitti ministerikautensa aikana työryhmän, jossa pohdittiin mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa. Poikien Talo oli myös työryhmässä edustettuna. Työryhmä jätti eilen loppurapottinsa valitosihteeri Ulla-Maija Rajakankaalle. Loppuraportti on kompakti ja selkeä, josta saadaan hyvin  strategista linjausta tulevan hallituksen tasa-arvo politiikkaan, mutta raportti toimii myös hyvänä apuvälineenä kaikille miesten ja poikien parissa toimiville, joten suosittelemme tutustumaan. Raportin toivotaan vauhdittavan keskustelua mieskuvan monipuolistamiseksi ja miesnäkökulman nostamiseksi esiin tasa-arvopolitiikassa entistä vahvemmin. Kaikkiin esitettyihin toimenpiteisiin liittyy myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin sekä etnisiin vähemmistöihin kuuluvien miesten mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin parantaminen

 

Työryhmä tuo esille, että tasa-arvopolitiikan miesnäkökulmaa on kirkastettava. Selkeitä tavoitteita, joihin tasa-arvotyössä olisi tähdättävä on muun muassa; isyyden tukeminen, sukupuoleen liittyvän epätasa-arvon purkaminen koulutuksessa ja työelämässä sekä miesten hyvinvoinnin parantaminen. Raportissa nostetaan  esille myös järjestöissä tehtävä tärkeä työ miesten ja poikien hyvinvoinnin tukemiseksi.

Raportti löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta; http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1894193