Poikien Talolle ja Miesten kansalaistalo Mattilalle Miehen työ 2014-palkinto!

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) myönsi keskiviikkona 19.11.  Miehen työ-palkinnon Poikien Talolle (Helsinki) ja Miesten kansalaistalo Mattilalle (Tampere) sukupuolisensitiivisestä poika- ja miestyöstä. Palkinnon luovutti kansanedustaja, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jäsen ja Miesjaoston puheenjohtaja Kari Uotila.

Palkitsemalla sekä Poikien Talon että Mattilan TANE haluaa kiinnittää huomiota miehen koko elämänkaareen: pojat mieheksi. Helsingin Poikien Talolla poikien kanssa tehtävässä nuorisotyössä otetaan huomioon poikana ja miehenä olemisen erityispiirteitä, pohditaan miehenä olemista nyky-yhteiskunnassa ja kyseenalaistetaan ahtaita poikakoodeja. Poikien Talolla pojat voivat tulla kohdatuksi turvallisessa ympäristössä. Miesten parissa on tehty sukupuolisensitiivistä työtä 90-luvulta lähtien, mutta Tampereen Mattilan lähestymistapa on uusi. Vuodesta 2011 Tampereen Laukontorilla on tarjottu miehille omaa kansalaistaloa, omaa tilaa, jossa miehet voivat vapaasti jakaa ajatuksiaan ja löytää uudenlaista dialogia. Mattilassa tehdään miesten juttuja uudella tavoin.

 

TANE jakaa vuosittain Miehen työ -palkinnon henkilölle tai taholle, joka on työllään tai muilla ansioillaan edistänyt sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista erityisesti miehiin tai poikiin liittyen, edistänyt miesten ja poikien emansipaatiota sekä purkanut kapeita sukupuolirooleja. Miehen työ palkintoa on jaettu jo vuodesta 1998 lähtien. Aiempina vuosina palkinto on myönnetty muun muassa suomalaisia miehiä käsittelevien dokumenttielokuvien ohjaamisesta ja tuottamisesta, aktiivisen isyyden tukemisesta ja tasa-arvotietoisesta poliisityöstä. Viime vuonna palkinto annettiin Lasse Reijomaalle uraauurtavasta miesaktivismista.

(lähde:www.tane.fi)