Ennakkoluulottoman pukeutumisen viikot Poikien Talolla!

Vietämme tällä ja ensi viikolla Poikien Talolla Ennakkoluulottoman pukeutumisen viikkoja.

Pukeutumiseen ja siihen liittyvissä yhteiskunnallisissa rakenteissa on paljon kyseenalaista. Miksi mies ei saa laittaa punaista takkia juhliin, vaikka puoliso voi pukeutua vapaammin? Miksi jotkut miehet ja pojat kokevat omien vaatteidensa valitsemisen niin vaikeaksi tai yhdentekeväksi, että antavat jonkun toisen päättää ulkonäöstään? 

Sukupuolittunutta maailmankuvaa tyrkytetään meille kaikille jo hyvin pienestä pitäen, ja se näkyy muun muassa siinä, miten meille vaatteita myydään ja miten niitä ostetaan. Pukeutumiseen liittyy paljon myös muunlaisia arvovarauksia. Ihminen viestii ympärilleen pukeutumisellaan joko tiedostamatta tai tiedostaen.

Vaatteissa on voimaa. Voimaa tuntea itsevarmuutta. Voimaa tuntea itsensä kauniiksi ja arvokkaaksi. Monella meistä on kokemus vaatteiden “kohottavasta” vaikutuksesta. Vaatteet voivat toimia myös välineenä heittäytymisen harjoitteluun, sukupuolistereotypioiden haastamiseen ja positiiviseen oman itsensä uudelleen löytämiseen.

Jokaisella meistä on oikeus olla juuri sellainen kuin on ja ilmaista sitä pukeutumisellaan. Pojilla ja miehilläkin on oikeus pukeutumisen hyvinvointia edistäviin elementteihin. Monet meistä saattavat tosin tarvita pientä lempeää haastamista asian tiimoilta.

Haastamme siis kaikki tarkastelemaan vaatetuksen merkitystä omaan hyvinvointiinsa, pyrimme tukemaan Poikien Talon kävijöitä etsimään erilaisia mahdollisuuksia löytää omaa persoonallisuutta tukevia vaatteita, pohtia ja tuoda näkyväksi sosiaalisesti sopivan vaatetuksen merkityksen erilaisissa konteksteissa sekä tuomaan esille, kuinka vaatteiden avulla pystyy voimaantumaan.

Haluamme saada aikaan myös keskustelua, kuinka mies voi ilmaista itseään vaatetuksellaan ja toimia esimerkkinä miehistä, jotka uskaltavat heittäytyä ja etsiä hyvää oloa sekä itsensä ilmaisemista pukeutumisesta. Näiden viikkojen aikana kannustamme Poikien Talolla kokeilemaan ennakkoluulottomasti erilaisia pukeutumisen tapoja. Teemme yhdessä kirppiskierrosta, pohdimme miehiseen pukeutumiskulttuuriin liittyviä piirteitä ja lisäksi Talolla on esillä erityylisiä vaatteita, joita voi vapaasti kokeilla ja heittäytyä etsimään hyvää fiilistä pukeutumisen kautta.