Osallistu kyselyyn: Voiko fantasioista tulla totta? Riskinä seksuaalirikos. Tarvitsetko apua?

Voiko fantasioista tulla totta? Riskinä seksuaalirikos. Tarvitsetko apua?

Tässä kyselyssä kartoitetaan yli 15-vuotiaiden henkilöiden avun tarvetta, joilla on:

- lapsiin liittyviä seksuaalisia ajatuksia ja/tai käyttäytymistä tai

- sellaisia aikuisiin kohdistuvia seksuaalisia ajatuksia ja/tai käyttäytymistä, jotka toteutuessaan olisivat rikoslaissa laittomaksi luokiteltavia.

Kyselyssä edellä mainittuihin seksuaalisiin ajatuksiin ja/tai käyttäytymiseen viitataan sanalla ongelmallinen, koska ne voivat joidenkin kohdalla lisätä 
riskiä seksuaalirikokseen syyllistymiseen. Jos sinulla on yllä mainitun kaltaisia seksuaalisia ajatuksia ja/tai käyttäytymistä, kuulut kyselymme 
kohderyhmään ja toivomme sinun vastaavan kyselyyn. Kyselyn tavoitteena on tuottaa tietoa Laurea ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalan 
sosionomiopiskelijoiden opinnäytetyötä sekä Åbo Akademin psykologian tutkija Katarina Alangon ja Pelastakaa lapsissa toimivan 
asiantuntija- psykologin Jenni Häikiön tutkimusta varten.

Opinnäytetyön tarkoituksena on saada tietoa kyselyn kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden ennaltaehkäisevän avun tarpeesta ja avusta kieltäytymisen 
syistä. Katarina Alangon ja Jenni Häikiön tutkimuksen tarkoituksena on saada lisätietoa hoidon ja tuen tarpeesta niiden henkilöiden kohdalla, jotka 
kokevat seksuaalista kiinnostusta lapsiin ja joilla on mahdollisesti riski syyllistyä lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Yhteinen tavoite 
on hyödyntää tuloksia seksuaalirikollisuutta ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä.

Kyselyyn vastataan nimettömästi, se on täysin vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Vastaamisesta ei seuraa minkäänlaisia 
jatkotoimenpiteitä ja kyselystä saatua tietoa käsittelevät vain opinnäytetyön ja tutkimuksen tekijät. Aikaa vastaamiseen menee noin 10-20 minuuttia. 
Vastaamalla autat meitä saamaan tärkeää tietoa.

LINKKI KYSELYYN: https://elomake3.laurea.fi/lomakkeet/12572/lomake.html

Jos huomaat kyselyyn vastaamisen aiheuttavan epämukavalta tuntuvia tunteita, kuten ahdistusta, tai jos koet tarvetta puhua jonkun kanssa kyselyn 
herättämistä tunteista tai ajatuksista, voit ottaa yhteyttä tai tutustua alla mainittuihin tahoihin, joilla on osaamista seksuaalisuuteen ja lapsiin 
kohdistuvaan seksuaaliseen mielenkiintoon liittyen.

Sexpo-säätiön maksuton neuvontapuhelin: 0800-90044.

www.otanvastuun.fi, www.sexpo.fi.

Kyselyyn liittyvät kysymykset voit osoittaa alla mainittuihin sähköpostiosoitteisiin.
 

Terveisin,

PsT Alanko Katarina, Katarina.alanko@abo.fi

Ps Häikiö Jenni, jenni.haikio@pelastakaalapset.fi

Oesch Emmi, Emmi.Oesch@student.laurea.fi

Peltomäki Lilli, Lilli.Peltomaki@student.laurea.fi