Intercultural Evening - Yhteistoimintaa maahan muuttaneille ja syntysuomalaisille pojille ja nuorille miehille

Tiistaina 30.8. käynnistyvään Poikien Talon Intercultural Evening -toimintaan ovat tervetulleita maahan muuttaneet, kaksikulttuurisissa perheissä kasvaneet sekä syntysuomalaiset 13–29-vuotiaat pojat ja nuoret miehet.
 
Toiminnan tarkoituksena on edistää erilaisista kulttuurisista lähtökohdista ja lähtömaista tulevien nuorten miesten kanssakäymistä, lisätä osallisuuden kokemuksia ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Tuemme kävijöitämme oman identiteetin rakentamisessa ja uusien ystävyyssuhteiden luomisessa.
 
Toimintaa järjestetään Vallilassa sijaitsevalla Poikien Talolla tiistaisin klo 15 alkaen. Ensimmäisten kahden tunnin aikana voit harjoitella suomen kieltä sitä äidinkielenään puhuvien kävijöiden ja työntekijöiden kanssa, kerrata kielikursseilla käytyjä harjoituksia, sanastoa ja kielioppia sekä tutustua Suomeen ja paikalliseen elämään liittyviin kysymyksiin. Vastavuoroisesti voit opettaa oman äidinkielesi alkeita syntysuomalaisille nuorille.
 
Kerran kuussa vierailemme kävijöitämme kiinnostavissa paikoissa, tutustumme uusiin urheilulajeihin ja nautimme taiteen antimista Helsingin keskeisissä kulttuurikohteissa. Toisinaan teemme ruokaa yhdessä ja toteutamme vuodenaikaan sopivia taidelähtöisiä projekteja. Osallistuminen on maksutonta.
 
Lupamme tarjota sinulle turvallisen tilan, johon on helppoa saapua ja jossa voit nauttia olostasi. Meillä saa kysyä ja kertoa. Periaatteisiimme kuuluu, että kukin kävijöistä hyväksytään omana itsenään ja uudet kävijät toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi. Tarvittaessa voit kääntyä ohjaajiemme puoleen ja keskustella luottamuksellisesti kahden kesken.
 
Voit myös varata meiltä henkilökohtaisen tutustumisajan ja tulla keskustelemaan ennen avoimeen toimintaan osallistumista!
 
Poikien Talon Intercultural Evening
Tiistaisin 30.8.–13.12. klo 15–20
Kangasalantie 11, 00550 Helsinki
 
Lisätietoa Kimmolta: [email protected], p. 040 775 1549
 
 
Intercultural Evening at Poikien Talo on Tuesdays
 
Poikien Talo’s Intercultural Evening activity is recommended to boys and young men 13–29 years of age and who have moved to Finland recently, been raised in bicultural families or are born in Finland.
 
This form of activity is designed to open up dialogue between youth of different cultures, countries and starting points with the aim of fostering cross-cultural learning and acceptance, to increase possibilities to participate and to strengthen interaction in various social situations. We support our visitors in their own identity construction and building new friendships.
 
Intercultural Evening is taking place at Poikien Talo, located in Vallila, every Tuesday from 15 onwards and until 20 o’clock. During the first two hours, you’ll be able to practice Finnish with the native speakers of our youth and advisors, rehearse the exercises, grammar and vocabulary presented at your language course and get to know Finland and related issues of local life. In return, you can teach the basics of your language to our Finnish-born visitors.
 
Once a month we visit cultural sites, try new sports and enjoy different forms of art at central locations in Helsinki. Every now and then we cook together and start carrying out seasonal art-based projects. Participation is absolutely free of charge.
 
We promise to provide you a safe space, which is easy to enter and where you can enjoy your time in good company. At our place you are allowed to ask and tell. Our philosophy is that each one of our visitors will be accepted as himself and new visitors will be greeted with a warm welcome. If necessary, you can turn to our advisors to talk in confidence.
 
Intercultural Evening of Poikien Talo
Tuesdays 30.8.–13.12. 15–20 o’clock
Kangasalantie 11, 00550 Helsinki
 
More information from Kimmo: [email protected] / 040 775 1549