Olohuonedialogi No. 3 - Ensimmäiset, toiset ja kolmannet | 11.5.2017

Torstaina 11.5.2017 klo 13–16
Poikien Talo | Sörnäisten rantatie 31 A | 00500 Helsinki
 
Äärimmäisiin tekoihin päätyvät ovat harvoin turvapaikanhakijoita, mutta sitä useammin toisen tai kolmannen maahanmuuttajasukupolven radikalisoituneita miehiä. Heidän elämänhistoriastaan löytyy monia syrjäyttäviä rakenteita, jotka saavat yksilön hakemaan hyväksyntää, merkityksellisyyttä ja pakokeinoa sieltä, missä niitä on tarjolla.
 
Avun antaminen kansainvälisen suojelun piirissä oleville sijoittuu usein kotoutumisen alkuvaiheille, mutta mitä tapahtuu autetuille tämän jälkeen? Millä tavoin lisätä maahan muuttaneiden poikien ja miesten aitoa osallisuutta ja mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnassa? Millä tavalla ovien tulisi avautua, jotta keskuuteemme saapuneet voisivat kokea olonsa hyväksytyksi?
 
Poikien Talon kolmannessa Olohuonedialogissa pureudutaan maahanmuuttajataustaisten poikien ja nuorten miesten tätä hetkeä ja tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin niin sosiaali- ja terveysalan, työelämän ja opiskelun kuin ihmissuhteiden, seksuaalisuuden ja vähemmistöteemojen näkökulmista. Tilaisuuden yhteisessä keskustelussa ja pienemmissä työpajoissa pohditaan, millaista kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä osaamista ja asenneilmapiirin muutosta tarvitaan, jotta ensimmäisen, toisen ja kolmannen sukupolven maahanmuuttajataustainen ihminen voisi hyödyntää koko potentiaalinsa jäämättä toisen luokan kansalaiseksi.
 
 
AIKATAULU
13:00 Olohuonedialogin ja iltapäivän teeman esittely osallistujille
13:30 Asiantuntijakeskustelua Poikien Talon kevyesti moderoimana
14:00 Teeman ja erityiskysymysten työstämistä pienryhmissä
14:45 Tauko
15:00 Ideoiden ja havaintojen läpikäyminen ja täydentäminen yleisökommenttien perusteella
15:40 Lopetuspuheenvuoro
16:00 Tilaisuus päättyy
 
ILMOITTAUTUMINEN
Tilaisuus on avoin ja maksuton. Jos et itse pääse paikalle, pyydämme vinkkaamaan tapahtumasta toiselle organisaatiosi sisällä työskentelevälle tai läheisellesi, jolla on annettavaa keskusteluun.
 
Ilmoittautumiset 10.5.2017 mennessä: poikientalo@poikientalo.fi.
 
OLOHUONEDIALOGISTA
Poikien Talon Olohuonedialogin tarkoituksena on käydä keskustelua pojista, heidän elämäänsä koskettavista teemoista, tarpeista ja haasteita. Tilaisuuksissa kokoonnutaan rakentamaan yhteistä ymmärrystä tämän ajan ja yhteiskunnan pojista ja siitä, miten voimme tukea heidän kasvuaan ja hyvinvointiaan omasta positiostamme käsin.
 
Tilaisuus on tarkoitettu poikien ja nuorten miesten kanssa työskenteleville, päättäjille, toimittajille, aktiiveille, tutkijoille, asiantuntijoille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille toimijoille. Toivomme osallistujilta, että tilaisuudessa syntyneitä ajatuksia, ideoita ja oivalluksia jaettaisiin eteenpäin omissa verkostoissa. Lisäämme tällä tavoin tietoa poikien ja miesten hyvinvoinnista sekä välitämme positiivista kuvaa mieheydestä.
 
Kustakin Olohuonedialogista tuotetaan yhteiskunnallista keskustelua täydentävä ulostulo, jonka Poikien Talo koostaa käydyistä keskusteluista tapahtuman jälkeen. Formaatti on tapahtumakohtaisesti vaihtuva ja jaettavissa vapaasti eteenpäin.
 
Edellisten Olohuonedialogien teemat ovat olleet ”Maskin takaa – Poika- ja mieskuvat yhteiskunnassa” sekä ”Väkivallan näkymättömät alueet – Pojat ja miehet väkivallan uhreina”.
 
Poikien Talo | Sörnäisten rantatie 31 A | 00500 Helsinki
 
Poikien Talo on Kalliolan Nuoret ry:n kehittämishankkeena vuonna 2011 aloittanut toimipiste, jossa tehdään sosiaalista nuorisotyötä sukupuolisensitiivisellä työotteella. Poikien Talon palvelu on tarkoitettu 10–28-vuotiaille pojille ja nuorille miehille sukupuolen moninaisuus huomioon ottaen.
 
Lisätietoa Poikien Talosta:
Twitter + Instagram: @poikientalo