Yhteisiä nimittäjiä – III Maahanmuuttajamiestyön foorumi

III MAAHANMUUTTAJAMIESTYÖN FOORUMI 23.11.
Yhteisiä nimittäjiä – Identiteetti, sukupolvet ja yhteisön jäsenyys

Torstaina 23.11.2017 klo 9–16
Auditorio 332 | Diakonia-ammattikorkeakoulu | Kyläsaarenkuja 2 | Helsinki

Järjestyksessään kolmas Maahanmuuttajamiestyön foorumi kartoittaa tänä vuonna yhteisiä nimittäjiä, jotka tuovat ja sitovat eritaustaisia yksilöitä yhteen ja edistävät maahan muuttaneiden ihmisten osallisuutta monella tasolla. Maahan muuttaneiden ja valtaväestön kaksisuuntaista kotoutumista edistävien, osallistumiskynnystä madaltavien kansalais- ja järjestötoiminnan keinojen ohella tapahtumassa pohditaan sisäänpääsyn estäviä ilmiöitä ja niiden purkamista. Foorumin keskiössä ovat eri sukupolviin kuuluvat maahanmuuttajataustaiset nuoret ja vanhemmat miehet, jotka pääsevät kertomaan oman tarinansa.

Tapahtuma on maksuton. Suosittelemme osallistumista sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, ammattilaisille, kansalaisaktiiveille, järjestötoimijoille sekä yleisellä tasolla kaikille aiheesta kiinnostuneille.

III Maahanmuuttajamiestyön foorumin järjestävät yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa Poikien Talo, SOPU, Väestöliiton Poikien Puhelin, Suomen Diakoniaopiston Sovinnon kampus, Suomen Pakolaisapu, Kurvi & Linkki, Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi sekä Miehen Linja & Lyömätön Linja Espoossa. Järjestötoimijoiden muodostaman Maahanmuuttajamiestyön verkoston tavoitteena on, että maahan muuttaneet miehet tulisivat entistä paremmin kohdatuiksi ja kuulluiksi yhteiskunnassa ja suomalaisen hyvinvointipolitiikan suunnittelussa.

Ilmoittautumiset 22.11. mennessä: [email protected].

 

OHJELMA

8:45    Aamukahvit

9:00    Maahanmuuttajamiestyön verkoston esittäytyminen ja katsaus päivän ohjelmaan

9:15    Avauspuheenvuoro | Diakonia-ammattikorkeakoulu

9:30    Maahanmuuttajan identiteetti ja paikka suomalaisessa yhteiskunnassa 

Puheenvuorossaan sosiaalipsykologi, valtiotieteiden tohtori Sirkku Varjonen tarkastelee tutkimustensa valossa, kuinka maahanmuuttajat ja valtaväestön edustajat määrittelevät maahanmuuttajien paikkaa Suomessa ja minkälaisia neuvotteluita tästä paikasta käydään. 

10:45  Yhteiset pelisäännöt – Liikunnan ja nuorisojärjestöjen osuus kotouttamistyössä

Samuli Hietalan haastattelussa 09 Helsinki Human Rightsin toiminnanjohtaja Antti Olkinuora ja Helsingin NMKY:n kehityspäällikkö Jyrki Eräkorpi.

11:30   Paneelikeskustelu – Myyttinen suomalaisuus

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuuksien hengessä tapahtuvaa kriittistä pohdintaa yhtenäisen suomalaisuuden olemassaolosta ja millaisia ominaisuuksia sen jäseneksi haluavalta vaaditaan. Mikko Uutelan vetämässä keskustelussa mukana Mohamed Ali, Majid Allahyari ja Tomi Purovaara.

12:30  Lounastauko (omakustanteinen)

Diakonia-ammattikorkeakoulun aulassa sijaitseva opiskelijaravintola palvelee foorumiin osallistujia.

13:30  Roolit, merkityksellisyys ja niiden vahvistuminen matalan kynnyksen toiminnassa

Valokeilassa Tampereella toteutettava ja nuorten miesten kotoutumista tukeva monikulttuurinen nuorisotyö sekä pääkaupunkiseudulla tapahtuva Vieraasta Veljeksi -mentori- ja ryhmätoiminta. Esittelijöinä Kölvin toiminnanjohtaja Meri Kianto ja Miessakit ry:n hankekoordinaattori Heikki Parviainen.

14:30  Eri sukupolvia edustavien miesten kokemuspuheenvuoroja

Eri vuosikymmenillä syntyneet ja Suomeen saapuneet miehet kertovat elämästään ja kokemuksistaan.