RE/defining masculinities -työpajat marraskuussa

Poikien Talo on mukana Suomen Benelux Instituutin monialaisessa RE/defining masculinities -hankkeessa, jonka puitteissa järjestämme 15-17-vuotiaille nuorille työpajoja maskuliinisuudesta ja sukupuolirooleista ja kuinka ne näyttäytyvät eri konteksteissa. Lue alta lisää infoa ja käy varaamassa koululuokallesi tai muulle nuorten ryhmällesi oma työpaja joko suomeksi tai englanniksi.

 

Mitä on olla poika ja kasvaa mieheksi 2020-luvulla? Minkälaista mallia mieheydestä rakentuu netissä? Koulussa? Kavereiden kanssa? Kotona? Harrastuksissa? Missä on tilaa olla oma itsensä? Missä voi kokea tulevansa nähdyksi? Missä voit kokea olevasi arvostettu? Miehisyys nähdään usein ahtaana mallina, johon tulisi sopeutua. Samanaikaisesti mieheys on kuitenkin hyvin moninaista sekä jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa. Sukupuoliroolit ovat hyvin taipuvaisia ja tilannesidonnaisia ja näyttäytyvät moninaisesti erilaisissa yhteyksissä.

 

Poikien Talon RE/defining masculinities-työpajassa pysähdytään maskuliinisuuden ja sukupuoliroolien äärelle ja pohditaan yhdessä, miten ne näyttäytyvät erilaisissa yhteyksissä ja vaikuttavat meidän kaikkien hyvinvointiin. Dialoginen työpaja on suunniteltu n. 15-17-vuotiaille nuorille, eikä sitä ole rajattu vain pojille. Työpajoissa rakennetaan ymmärrystä, minkälaista on maskuliinisuus 2020-luvulla ja kuinka voimme yhdessä tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa.

Työpajoja järjestetään viikolla 45 ti 5.11 ja ke 6.11 klo 13-16 välillä Kulttuurikeskus Caisassa. Lisäksi työpajoja on mahdollisuus järjestää Poikien Talolla erikseen sovittuna, voit laittaa tästä meille sähköpostia. Työpajat ovat osa Suomen Benelux-instituutin monialaista RE/defining masculinities-hanketta, joka järjestetään eri kohdemaissa. Työpaja on mahdollista järjestää Suomeksi tai Englanniksi.

 

Varaa nuorten ryhmälle tai koululuokalle oma suomenkielinen työpaja linkin kautta;

https://www.doodle.com/poll/psxzq4gk2szvsgka

Jos kaipaat lisätietoa, laita meille sähköpostia [email protected]

 

RE/defining masculinities workshop

What is it like to be a boy and grow up to be a man in the 2020s? What kind of model of masculinity is visible on the Internet? At school? With friends? At home? Within hobbies? Where can you truly be yourself while feeling seen, heard and celebrated? Masculinity is often seen as a narrow model one must adapt to. At the same time manhood is very diverse and in constant motion and change. Gender roles can be are very fluid and context specific.

 

Poikien Talo’s RE/defining Masculinities workshop will ask participants to stop and examine masculinity and gender roles. Participants will be challenged to discuss how masculinity appears in different contexts and how it affects the well-being of us all. This dialogue-based workshop is designed for young people between the ages of 15 and 17 and is not limited to boys. The workshop will build an understanding of what masculinity could be in the 2020s and how we can work together for a more equal society.

Workshops will be held on Tuesday 5th and Wednesday 6th of November from 1 pm to 4 pm at Kulttuurikeskus Caisa. In addition, workshops can be arranged at Poikien Talo on a separate date, please contact us for more information. The workshops are part of the Finnish Benelux Institute's multidisciplinary RE/defining masculinities project, which is organized in different countries. The workshops can be arranged in Finnish or English.

 

Book a workshop for your youth group or school class through Doodle;

https://doodle.com/poll/disckmmk3kk9t8xh

For more information, please e-mail us at [email protected]