Ammattilaisille

Poikien Talo on Loisto Setlementti ry:n toimintayksikkö, jonka kohderyhmänä ovat 10-28 -vuotiaat pojat ja nuoret miehet sukupuolen ilmenemisen ja kokemisen moninaisuuden huomioiden. Toimintaa rahoittaa Stea ja Helsingin kaupunginn sosiaali- ja terveysvirasto. Toimimme yhteistyössä Helsingin kaupungin Nuorisopalveluiden kanssa. Poikien Talolla toteutetaan setlementtiarvoihin perustuvaa matalan kynnyksen sosiaalista nuorisotyötä sukupuolisensitiivisellä työotteella. Yksilö- ja ryhmätason toimintojen avulla tarkoituksenmukaisen ja kasvua mukailevan tuen kautta vahvistetaan kävijöiden kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia. Kaikissa toimintamuodoissa otetaan kävijöiden erityispiirteet ja -tarpeet yksilöllisesti huomioon.

Matalan kynnyksen palvelut

  • koulutus- ja konsultaatiopalvelut
  • suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yksilö- ja ryhmätason tuki
  • sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työ
  • seksuaalikasvatus- ja neuvonta
  • olemassaolevien ryhmien tarpeisiin suunnitellut ryhmäprosessit
  • kannatteleva ja vakauttava ohjaava työ seksuaalista kaltoinkohtelua- ja väkivaltaa kokeneiden poikien ja nuorten miesten auttamiseksi
  • verkostojen luominen ja vahvistaminen

Poikien Talon toimintaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti yhdessä yhteistyötahojen ja kävijöiden kanssa.