Kokonaisvaltaista tukea

Poikien Talon toiminnan tärkein periaate on tarjota yksilön ja yhteisön tarpeista rakentuvaa tarkoituksenmukaista tukea kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on, että Poikien Talolla mahdollistuisi jokaiselle yksilölle juuri hänelle tarpeenmukaisten kasvun askeleiden ottaminen hänen ainutlaatuisuuttaan aidosti tukevalla tavalla. Toiminnan tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Poikien Talolla tarjottavan tuen kokonaisuus rakennetaan yksilöllisesti jatkuvassa dialogissa kunkin yksilön kanssa.

Poikien Talolla pyritään tarjoamaan mahdollisimman rikas toimintamuotojen kirjo, jotka muotoutuvat jatkuvasti käytettävissä olevien resurssien ja sillä hetkellä toiminnassa mukana olevien kävijöiden tarpeiden pohjalta. Lisäksi Poikien Talolla tehdään työtä jalkautuen muun muassa seksuaalikasvatusten, seksuaalineuvonnan ja ryhmien tarpeista rakennettujen ryhmäprosessien muodossa.

 

Poikien Talon toimintamuotoja

  • Kahdenkeskiset keskustelut
  • Yhteisötoiminta
  • Ryhmät
  • Ryhmämuotoiset projektit
  • Vertaisvetoinen toiminta
  • Teemoitetut toiminnat (mm. Kulttuuriklubi, Intercultural Evenings)
  • Toimintamuotojen sisällä kulkevat erilliset projektit
  • Retket
  • Leirit
  • Työpajat