Materiaalit

 

Making the invisible Visible -raportti (PDF)

Poikien Talo oli mukana järjestämässä helmikuussa 2017 Oslossa pidettyä MenEngage Norden-verkoston yhteistä konferenssia yhdessä Reform-resource center for men, Män för jämställdhet, MenEngage Alliance, DareGender sekä Profeministimiehet järjestöiden kanssa. Konferenssissa käsiteltiin, miten poikia ja miehiä saadaan mukaan käytännön tasa-arvotyöhön, jaettiin hyviä käytänteitä ja mietittiin minkälaisia sosiaalisia normeja tulisi muuttaa tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Konferenssista on koottu erittäin kattava raportti, josta löytyvät key note-puheenvuorot sekä työpaja sessioiden yhteenvedot. Suosittelemme tutustumaan!

99 oivallusta Poikien Talo -hankkeesta (PDF)

Poikien Talon toiminta käynnistyi  4-vuotisena kehittämishankkeena vuonna 2011. Syksyllä 2014 hankkeen loppuseminaariin koottiin 99-oivallusta hankkeesta.

Kun nuori kokee seksuaalista väkivaltaa -opas vanhemmille ja huoltajille (PDF)

Oppaassa on koottu tietoa ja toimintaohjeita vanhemmille ja huoltajille nuorten kokemasta seksuaalisesta väkivallasta. Opas on tehty Poikien Talon ja Tyttöjen Talon yhteisen THL:n rahoittaman AIno ja Ilmari-hankkeen (2011-2013) puitteissa.